Bioventus Reaches Milestone with 2 Million DUROLANE® Treatments Worldwide - AETOSWire